Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

O Domově

Skončila první etapa obnovy: Restaurátor navrací kazatelně původní vzhled

První etapa restaurátorských prací byla úspěšně dokončena. Kazatelna, umístěná na levé stěně chrámové lodi kostela sv. Anny, prochází citlivým restaurováním. Cílem je navrátit památce její původní kvalitu.

Publikováno: 8. 12. 2023

2312 Kazatelna

Jezuitská sakrální architektura raného baroka

Společně se zámkem (bývalou jezuitskou rezidencí) a dalšími náležícími objekty se kostel sv. Anny od roku 1964 řadí mezi chráněné kulturní památky. Chrám je dokladem jezuitské sakrální architektury raného baroka. Ačkoli neznáme autora, předpokládá se, že se na stavbě podílel přední stavitel českého baroka, Carlo Lurago. Po požáru, který zasáhl Žireč v roce 1825, byla stavba upravena v klasicistním slohu.

Apoštol Petr i dvanáctiletý Ježíš

Kazatelna, jejíž vznik je datován do druhé poloviny 18. století a jejímž autorem je pravděpodobně Kajetán BeuthelŽirče, je tvořena visutou ambonou přístupnou schodištěm s plným zábradlím, oválnou stříškou a spojovací deskou za zády kněze. Na vrcholu zvonovitě modelované stříšky je osazen na oblaku sedící anděl Posledního soudu s polnicí u úst a knihou Desatera ve druhé ruce. Poprsnici kazatelny zdobí dva rozměrné reliéfy s výjevy předání klíčů apoštolu Petrovi a dvanáctiletým Ježíšem v chrámě. Bedněné zábradlí je členěno do čtyř asymetrických polí, v nichž jsou osazeny reliéfy evangelistů. 

Stav poznamenala přirozená degradace materiálů věkem a prostředím

Červenokostelecký restaurátor, Pavel Mach, který restaurování zajišťuje, má zkušenosti s obnovou oltářů v kapli Domova sv. Josefa. Po podrobném průzkumu kazatelny například zjistil, že současná povrchová úprava není svou barevností originální, ale pochází z renovace kostela v roce 1906. Kazatelna byla vystavena aktivnímu dřevokaznému hmyzu a návštěvníci si mohli všimnout zpráchnivělého dřeva a padajících schůdků. Cílem restaurátora bylo zajistit životnost hmotné podstaty památky, protože její stav poznamenala jak přirozená degradace materiálů věkem a prostředím, tak sekundárními zásahy. 

Nebeské modrorůžové mramorování 

První výsledky restaurování je možné vidět na první pohled. Kazatelna má za sebou očištění, ozáření paprsky Gama, fixaci podkladů, petrifikaci a ošetření proti dřevokaznému hmyzu. Po sejmutí hnědé vrstvy se jako zázrakem objevilo nebeské modrorůžové mramorování, které dokonale ladí s již restaurovanými bočními oltáři. 

Díky partnerům se restaurování daří realizovat  

Restaurování památkových objektů je velmi nákladné. Díky našim partnerům, kteří se podílí na obnově kulturních památek v Žirči, se to daří realizovat. Rádi bychom poděkovali Ministerstvu kultury, které přispělo 260 tis. Kč, Královéhradeckému kraji, který na obnovu přispěl 63 tis. Kč, a Nadaci Občanského fóra za 30 tisíc Kč. Bez jejich pomoci by i nadále docházelo k nenávratné degradaci významné památky, která je součástí Areálu sv. Josefa. 

ministerstvo-kultury-reference-tayllorcox
logo-khk-kra-lovehradecky-kraj


Nadace Občanského fóra

Líbí se vám článek? Roztrušte to dál

Na e-mail Na Facebook Na Twitter Na LinkedIn

Další články