Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Struktura financování

Nesmírně si vážíme každé podpory. Darované prostředky využíváme transparentně a s maximální možnou efektivitou.

Struktura financování

Jak vaše dary využíváme

Terapie a aktivity

Terapie a aktivity

Přestože dlouhodobě usilujeme o financování terapeutické péče ze strany státu a zdravotního pojištění, jsou to právě individuální dárci, firmy a nadace, díky kterým pečuje o nemocné každý den více než 100 pečovatelů, zdravotníků a specialistů. Pomáhají tak nemocným k větší soběstačnosti.

Terapie a aktivity díky dárcům

Rozvojové projekty

Rozvojové projekty

Ať už se jedná o proměnu bývalého barokního kláštera v zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou, moderní terapeutické postupy či vzdělávací a osvětové projekty, ani jedno by bez podpory možné nebylo. Dárci pomáhají zlepšovat situaci nemocných i jejich pečujících v naší zemi.

Podpořené projekty

Transparentně

Dáme vám vědět, jak jsme váš dar využili. Každý rok vydáváme Ročenku s výsledkem hospodaření.

Efektivně

Dary neutopíme v administrativě, využijeme je na konkrétní účel, na pomoc potřebným.

Na dobrou věc

Vaše dary pomáhají konkrétním lidem k lepšímu životu. Děláte radost sobě i jim samotným.


Díky dotacím a příjmům od zdravotních pojišťoven přidáme ke každé vámi darované stokoruně dalších 700 Kč.

Kolik stojí péče o nemocné

Výdaje Domova sv. Josefa

výdaje Domova sv. Josefa
Infogram

Příjmy Domova sv. Josefa

Každý rok nám chybí na zajištění péče o nemocné roztroušenou sklerózou 10 – 20% prostředků. Bez individuálních a firemních dárců by tu Domov sv. Josefa nebyl.

Příjmy Domova sv. Josefa
Infogram

Jedná se o průměrné roční výdaje a příjmy za poslední 3 roky. Podrobnější data naleznete ve výroční zprávě.

Jaké by to bylo bez podpory dárců

Domov sv. Josefa je nestátní neziskové zařízení. Velmi důležitou roli v dofinancování provozu hrají dárci z řad firem, soukromých osob i měst a obcí. Bez jejich podpory by v Domově sv. Josefa chyběli ošetřovatelé i rehabilitační specialisté.

Stav bez dárců a dalších partnerů

Potřebný personál
Úvazky lékařů 1
Úvazky terapeutů a rehabilitačních pracovníků 4
Úvazky ošetřovatelů 32

Roční rozpočet

47 mil. Kč

Počet terapií za rok

4 000

Aktuální stav

Potřebný personál
Úvazky lékařů 2
Úvazky terapeutů a rehabilitačních pracovníků 22
Úvazky ošetřovatelů 92

Roční rozpočet

96 mil. Kč

Počet terapií za rok

22 000

Ideální stav (naše vize)

Potřebný personál
Úvazky lékařů 4
Úvazky terapeutů a rehabilitačních pracovníků 40
Úvazky ošetřovatelů 120

Roční rozpočet

137 mil. Kč

Počet terapií za rok

40 000