Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Více o domově

středisko Oblastní charity Červený Kostelec a jediné zařízení v Česku s komplexní péčí pro vážně nemocné roztroušenou sklerózou

Více o domově

Kdo jsme

Posláním Domova sv. Josefa je lehčí život s roztroušenou sklerózou

Usilujeme o větší soběstačnost vážně nemocných roztroušenou sklerózou a jejich pečujících osob v institucionální péči i domácím prostředí.

Vycházíme přitom ze zakládacích listin naší mateřské organizace Oblastní charity Červený Kostelec a dokumentů, kterými nás stát pověřuje k vykonávání služby.

„"Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí."“

Christian Morgenstern

Kam směřujeme

Naší vizí je větší soběstačnost lidí s roztroušenou sklerózou

Lidé s roztroušenou sklerózou v pokročilém stadiu nemoci i pečující osoby dostávají potřebnou péči a mají podmínky k plnohodnotnému životu v domácím prostředí i v institucionální péči Mají přístup k informacím o dostupných službách i k řešením, která jim pomáhají vyrovnat se s nemocí, stabilizovat zdravotní stav i kompenzovat ztrátu hybnosti. Chtějí-li, jsou soběstační a mohou se uplatnit v běžném životě.

K naplnění naší vize směřujeme prostřednictvím těchto strategických cílů:

  • Jsme jediné a zároveň modelové zařízení pro vážně nemocné roztroušenou sklerózou v České republice. Nadále se chceme inspirovat nejnovějšími trendy a technologiemi, abychom zajistit co nejvyšší kvalitu služeb vedoucí k větší soběstačnosti nemocných roztroušenou sklerózou

  • Díky poskytování nových služeb a aktivit v oblasti podpory domácí péče pomůžeme více klientům z cca 6000 v České republice. Tím, že máme schopnosti pečovat o nemocné i mimo Domov sv. Josefa, můžeme tak rozšířit náš dopad a pomoci více lidem.

  • Jsme zařízení, kde se potkává profesionální péče s laskavým přístupem. Naši odbornost a kompetence chceme stále zlepšovat, aby naše činnost měla čím dál větší dopad pro větší soběstačnost nemocných.

  • Kvalitní péče o pracovníky Domova sv. Josefa a zdravá firemní kultura povede k zajištění kvalitních služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou. Proto usilujeme o vytvoření důvěrné atmosféry opravdového domova.

  • Chceme motivovat a inspirovat klienty, aby dobře využili svůj volný čas a našli uplatnění v běžném životě, ať už to bude prostřednictvím realizace jejich zálib, pracovní uplatnění nebo pomoc druhým.

  • Stále se setkáváme s tím, že o nás mnoho nemocných, pečujících osob, lékařů ani institucí neví. Zvýšíme-li informovanost o našich službách, dokážeme pomoci více potřebným lidem.

  • Zajistit takové zdroje financování, aby nebyl ohrožen perspektivní a stabilní provoz Domova sv. Josefa. Dále zajistit dostatek prostředků na rozvojové aktivity vedoucí ke kvalitnější péči o vážně nemocné roztroušenou sklerózou

Naše hodnoty

Naše hodnoty vycházejí z charitního poslání ze slova Caritas, které v překladu znamená milosrdná láska k bližnímu člověku. Každý člověk je pro nás důležitý.

Spolupráce

Navzájem se podporujeme při plnění společných cílů. Komunikujeme spolu a umíme si dobře předat informace. Hledáme způsoby, jak věci zlepšit.

Zodpovědnost

Nemusíme se navzájem kontrolovat. Při jakékoliv spolupráci si jasně nastavíme očekávání a spolehlivě plníme zadané úkoly.

Respekt

Vážíme si času i práce všech, se kterými spolupracujeme. Chápeme jedinečnost každého člověka a máme úctu k jeho osobnosti.

Struktura organizace

Jsme jedno ze středisek nestátní neziskové organizace, Oblastní charity Červený Kostelec, registrované v rejstříku církevních právnických osob u Ministerstva kultury. Zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. Jednotlivé charity jsou naši partneři v poskytování péče potřebným. Charita ČR a Diecézní charita Hradec Králové působí jako poradenský a podpůrný orgán.

V čele Oblastní charity Červený Kostelec je ředitel společně se dvěma zástupci. Jeden z nich je zároveň vedoucím Domova sv. Josefa.

Náš dopad

Od založení Domova sv. Josefa pomáháme lidem s roztroušenou sklerózou k větší soběstačnosti. Opravili jsme přitom zapomenutý klášter a proměnili ho v lůžkové zařízení s komplexní péčí.

Usilujeme o změnu systému, o lehčí život s roztroušenou sklerózou v naší zemi. S tím nám pomáhají dárci, donátoři i známé osobnosti. Děkujeme. Je to také váš příběh.

Zapomenutý areál, bývalá jezuitská rezidence ...

Zapomenutý areál, bývalá jezuitská rezidence ...

Takto vypadal bývalý barokní pivovar ještě v roce 2008. Místo bylinkové zahrady byly rozbité skleníky. Ve střechách byly díry. Prostory zely prázdnotou.

... se proměnila ve specializované rehabilitační zařízení

... se proměnila ve specializované rehabilitační zařízení

Dnes je zde díky Oblastní charitě Červený Kostelec zázemí pro nemocné roztroušenou sklerózou s bylinkovou zahradou, kde se potkává svět zdravých a nemocných.

Bez dárců by Domov sv. Josefa nebyl opravdovým domovem

Dárci nám pomáhají dofinancovat terapie a poradenství pro nemocné roztroušenou sklerózou. Zároveň jsou patrony obnovy areálu Domov sv. Josefa i systémové změny, o kterou na poli péče o vážně nemocné roztroušenou sklerózou usilujeme.

Vnitřní oznamovací systém – ochrana zaměstnanců

Na základě zákona o ochraně oznamovatelů (zákon č. 171/2023 Sb.) byl zřízen vnitřní oznamovací systém, jehož prostřednictvím mají zaměstnanci možnost upozornit na možné protiprávní jednání v organizaci, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se zaměstnanec dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Zástupcem pro středisko Domov sv. Josefa v Žirči je ustanovena Kateřina Petříková. Email: petrikova@dsj-zirec.cz; tel.: 491 610 600.

Loga a vizuály Domova sv. Josefa

Stáhněte si loga, vizuály nebo třeba tiskové zprávy

Zjisti více