Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí

Jak nakládáme s vašimi osobními údaji? Zpracováváme je v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR).

1. Úvodní ustanovení

Ochrana Vašich dat je pro nás prioritou. Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom mohli poskytovat danou službu, zaslat potvrzení o daru apod. Pracujeme s nimi na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu nebo Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation).

2. Údaje o správci osobních údajů

Oblastní charita Červený Kostelec (stř. Domov sv. Josefa), IČ: 48623814, zapsaná v Rejstříku evidovaných církevních právnických osob Ministerstva kultury pod. č. ev. 8/1–04–725/2004 –16000 (dále jen  správce).

Sídlo: 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec

Korespondenční adresa: Dvůr Králové nad Labem – Žireč 1, 54404 Dvůr Králové nad Labem

Kontaktní osobou za středisko Domov sv. Josefa je Mgr. Martina Kopecká, kopecka@dsj-zirec.cz, pověřencem za Oblastní charitu Červený Kostelec je Mgr. Petr Černý, cerny@hospic.cz.

3. Jaké údaje zpracováváme

Uživatelé odborné sociální poradny

Jaké údaje Zdroj údajů Zákonný důvod Účel
Jméno, příjmení, adresa, telefon, email, popis nepříznivé situace uživatele Kontaktní formulář Plnění smlouvy Posouzení vhodnosti žadatele o službu. Komunikace s uživatelem – pečující osobou. Podklady pro smlouvu – ústní, případně písemnou. Zajištění návazných služeb v místě bydliště žadatele.

Uživatelé pobytových zdravotních a sociálních služeb

Jaké údaje Zdroj údajů Zákonný důvod Účel
Jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, email, opatrovník, popis nepříznivé situace žadatele, vyjádření lékaře Formuláře: Žádosti o pobyt, Vyjádření lékaře Plnění smlouvy Posouzení vhodnosti žadatele o službu. Komunikace s žadatelem, pečující osobou. Podklady pro smlouvu o pobytu.

Dárci Domova sv. Josefa

Jaké údaje Zdroj údajů Zákonný důvod Účel
jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, datum narození (pro potvrzení o daru), informace o došlých platbách, další údaje o dárci, díky kterým můžeme efektivně vést vzájemnou komunikaci dle preferencí dárce Darovací formulář, Darovací smlouva, Kontaktní formulář, Emailová komunikace Plnění smlouvy Pro uzavření a plnění darovací smlouvy, Poděkování za dar, Potvrzení o daru
Oprávněný zájem Informace o využití daru

Dobrovolníci

Jaké údaje Zdroj údajů Zákonný důvod Účel
Jméno, příjmení, e-mail, telefon E-mailová komunikace Plnění smlouvy Informace o možnostech dobrovolnictví

Zájemcí o registrace a běžci Runczech

Jaké údaje Zdroj údajů Zákonný důvod Účel
Jméno, příjmení, e-mail, telefon, informace o došlých platbách Objednávkový formulář, e-mailová komunikace Plnění smlouvy Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář
Oprávněný zájem Informace o využití podpory, oslovení za účelem další finanční podpory (konverze leadů)

Odběratelé zpravodaje

Jaké údaje Zdroj údajů Zákonný důvod Účel
Jméno, příjmení, e-mail Formulář přihlášení k newsletteru Souhlas Zasílání newsletterů a dalších sdělení

Uchazeči o zaměstnánmí

Jaké údaje Zdroj údajů Zákonný důvod Účel
Jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, dosažené vzdělání, přehled praxe, absolvované kurzy, výše požadovaného úvazku, datum možného nátupu, datum narození E-mailová komunikace, pracovní portál teamio.cz Souhlas Zasílání newsletterů a dalších sdělení

4. Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje:

  • po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (případně po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje smaže, případně archivuje pro účel statistiky.

5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Přijemci osobních údajů jsou výhradně pověření zaměstnanci Domova sv. Josefa.

Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám.

Výjimkou jsou situace, kdy máme právní povinnost Vaše údaje předat jiné osobě (např. poskytovateli finančních prostředků, auditorovi či jinému kontrolnímu subjektu), zejména dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dále jsou výjimkou smluvní partneři (zpracovatelé), kteří nám komunikaci s Vámi umožňují. S nimi je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů a specifikace, jak Vaše údaje využívají:

Salesforce  Inc. Vysoce zabezpečená databáze kontaktů a darů. Umožňuje odesílat některé typy trasakčních e-mailů, např. potvrzení o daru.

Sprinx – Emailovekampaně.cz

Umožňuje hromadně odesílat například e-maily s informacemi o využití daru, našich aktivitách a možnostech, jak se zapojit. 

Nadace Via (Darujme.cz)

Umožňuje přispět jednorázově či pravidelně pomocí platební karty. 
Google, Inc. Umožňuje zprostředkovat konkrétní informace o našich aktivitách a možnostech dárcovství prostřednictvím partnerských portálů či aplikací.
Seznam, a.s. Umožňuje zprostředkovat konkrétní informace o našich aktivitách a možnostech dárcovství prostřednictvím partnerských portálů či aplikací.
Facebook, Inc. Umožňuje zprostředkovat konkrétní informace o našich aktivitách a možnostech dárcovství prostřednictvím partnerských portálů či aplikací.

Iresoft s.r.o. – Cygnus

Vysoce zabezpečená databáze uživatelů sociálních služeb. Správa kontaktů a individuálních plánů.

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. – PC Doctor

Vysoce zabezpečená databáze uživatelů zdravotních služeb. Podklady pro vykazování na pojišťovny. Zdravotnická dokumentace.
LMC s.r.o. – Teamio Umožňuje spravovat kontaktní informace od uchazečů o zaměstnání.

 

6. Poučení o Vašich právech

Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu na jeden z kontaktních údajů
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním jednotlivých formulářů na webových stránkách Domova sv. Josefa potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 25. 5. 2018