Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Sociální podnik Pro-Charitu Servis

Naším cílem je integrovat osoby se zdravotním omezením zpět do pracovního procesu

Sociální podnik Pro-Charitu Servis

Celkem zaměstnáváme 75 osob, z nichž 64 má zdravotní omezení. Nejde nám pouze o vytváření pracovních příležitostí pro osoby zdravotně postižené. Především usilujeme o jejich plnohodnotnou integraci.

Kavárna

Prádelna

Bistro

Cyklomuzeum

Údržbářská dílna

Bylinková zahrada

Dvě kuchyně

V provozu máme střediska dvou kuchyní, prádelnu, údržbářskou dílnu, kavárnu Café Damián, Bistro Josef, Bylinkovou zahradu a největší cyklomuzeum s expozicí historie cyklistiky. Téměř všechna střediska se nacházejí v areálu Domova sv. Josefa. Vzniká zde tak prostor, ve kterém se na jednom místě potkávají lidé zdraví, nemocní s lidmi se zdravotním omezením, kteří se snaží plně začlenit zpět do společnosti.

„Vytváříme prostor, ve kterém se na jednom místě potkávají lidé zdraví a nemocní s lidmi se zdravotním omezením, kteří se snaží plně začlenit zpět do společnosti. “

Hedvika Křížková Hedvika Křížková
Provozní manažerka

Kavárna Café Damián je střediskem, kde se lidé mají možnost propojit nejvíce, a spolu s Bylinkovou zahradou a cyklomuzeem k nám přivádějí spoustu lidí “zvenku”. Tento prostor dává nahlédnout úskalí jak nemoci, tak zdravotnímu omezení a zároveň lidské síle, tvořivosti a naději.

V kuchyních vaříme především pro klienty a zaměstnance Oblastní charity a Domova sv. Josefa. Obědy si objednávají i lidé z okolí. V naší prádelně Labe pereme menší i větší objednávky hotelů, restaurací, a i menších klientů z širšího okolí.