Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Vzdělávací centrum Domova sv. Josefa

Žireč, Dvůr Králové nad Labem

Vzdělávací centrum Domova sv. Josefa

Nabídku vzdělávání tvoří semináře a kurzy, akreditované i bez akreditace, přednášky, konference a pracovní setkání. Na našich vzdělávacích akcích přednášejí zkušení lektoři, spolupracujeme s akreditovanými vzdělávacími agenturami. Využíváme rovněž bohatých dlouholetých zkušeností našich pracovníků v oblasti přímé péče o osoby s roztroušenou sklerózou. 

Za aktivní účast na vzdělávání obdrží frekventanti osvědčení o absolvování vzdělávací aktivity s počtem hodin.

Školení probíhají v Domově sv. Josefa, kde je k dispozici několik edukačních místností (dle počtu účastníků) vybavených audiovizuální technikou. Na vzdělávacích akcích je účastníkům nabídnuto drobné občerstvení a je možno si předem objednat oběd. V případě zájmu je také možno zajistit pro účastníky vzdělávacích akcí ubytování přímo v areálu DSJ.

  • Termín: 29. 2. 2024, 8:30 – 12:30
  • Lektorka: Mgr. Iva Jaklová
  • Rozsah: 4 hodiny
  • Cena: 700,– Kč
  • Počet účastníků: 20

  Účastníci kurzu budou srozumitelnou formou seznámeni s charakteristikou a projevy roztroušené sklerózy a jejich dopady na běžný život nemocných. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem péče a postupům vedoucím ke zmírnění obtíží u osob trpících touto nemocí. Lektorka vychází ze svých mnohaletých zkušeností s péčí o klienty v různých fázích roztroušené sklerózy.

  Přihlásit

  • Termín: 8.3.2024, 9:00 – 11:00
  • Lektor: MUDr. Václav Šafka, PhD.
  • rozsah: 2 hodiny

  . Cena: 350,–Kč

  • Počet účastníků: 20

  Přihlásit

  • Termín: 18.3.2024, 9:00 – 12:00
  • Lektor: Luboš Jirků, DiS., Progress Rescue
  • Rozsah: 4 hodiny
  • Cena: 700,– Kč
  • Počet účastníků: 20

  Ošetřovatelská péče o dlouhodobé venózní vstupy (midline, PICC, port) s důrazem na převazy a způsob aplikace do jednotlivých zařízení, postaveno přímo pro pracovníky přímé péče. Dlouhodobé žilní vstupy při správném používání významným způsobem usnadňují život pacientům v jejich nelehké životní situaci. Kurz obsahuje komplexní teoretickou a praktickou přípravu, včetně nácviku ošetřování dlouhodobých žilních vstupů na sofistikovaném trenažéru.

  Přihlásit

  • Termín: 11. 4. 2024, 9:00 – 12:00
  • Lektor: MUDr. Marek Dvořák
  • Počet účastníků: 25

  Zásady a aktuální trendy v poskytování první pomoci včetně praktických nácviků.

  • Termín: 18. 4. 2024, 9:00 – 15:00
  • Lektor: Bc. Tereza Krejsková
  • Rozsah : 8 hodin
  • Cena: 1 400,– Kč
  • Počet účastníků: 25

  Kurz se zaměřuje na celkovou tématiku definice, významu a důležitosti osobních hranic v mezilidských vztazích. Zabývá se problémy, které mohou vzniknout při nedostatečně nastavených hranicích a důsledky jejich porušování. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům nástroje a vzhledy, jak pečovat o své vlastní hranice, a tím dosáhnout optimálních mezilidských vztahů.

  Přihlásit

  • Termín: 16. 5. 2024
  • Lektor: Bc. Tereza Krejsková
  • Rozsah: 8 hodin
  • Cena: 1 400,– Kč
  • Počet účastníků: 25

  Kurz poskytne účastníkům náhled na význam a efektivní využívání zdrojů pro podporu vlastního zdraví a pohody; ti se naučí identifikovat vlastní zdroje a zažijí cvičení zaměřená na jejich určení. Dále kurz nabídne nástroj pro využívání zdrojů pomocí prvků somatic experiencing. Cílem je umožnit kurzistům nalézt a využívat zdroje na podporu vlastního blaha a životní energie.

  Přihlásit

  • Termín: 30. 5. 2024, 9:00 – 13:00
  • Lektor: Bc. Tereza Krejsková
  • Rozsah : 6 hodin
  • Cena: 1000,– Kč
  • Počet účastníků: 20

  Kurz nastiňuje propojení kognitivního rozvoje, ergoterapie a deskových her v kontextu sociálních služeb. Účastníci získají teoretické znalosti znalosti o kognitivních funkcích a praktické dovednosti pro jejich podporu prostřednictvím deskových her. Kurz poukazuje na efektivní využití her s důrazem na dostupnost a nízké náklady při stimulaci poznávacích schopností. Součástí kurzu je interaktivní cvičení, průzkum konkrétních her a předvedení propojení teorie a praxe v oblasti kognitivní rehabilitace.

  Přihlásit

 • Termín: 6.6. 2024, 9:00 – 15:00

 • Termín: 20. 6. 2024, 9:00 – 12:00

  • Lektor: Mgr. Kristýna Kolmanová
  • Rozsah: 4 hodiny
  • Cena: 700,– Kč
  • Počet účastníků: 25

  Centrum informačních technologií a alternativní komunikace Domova sv. Josefa (zkráceně CITAK) pomáhá nemocným roztroušenou sklerózou znovu ovládat moderní technologie. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s technickými prostředky, které významně mohou ulehčit běžný život osob s různými handicapy. Součástí budou i informace o možnostech získání těchto prostředků a jejich instalace v domácnostech i zařízeních sociálních či zdravotních služeb.

  Přihlásit

Chcete být pravidelně informováni o aktuálním vzdělávání?

Dbáme na ochranu osobních údajů