Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Česko-polská platforma

pro pečující o nemocné roztroušenou sklerózu

logo-visegrad-fund

Domov svatého Josefa (CZ) a Ladek-Dlugopole (PL) nabízejí potřebnou péči pacientům s roztroušenou sklerózou. Chceme vybudovat platformu pro sdílení zkušeností, know-how, motivaci pečujících a vytvoření dalších zařízení ve střední Evropě prostřednictvím výměnných stáží pracovníků, uspořádáním mezinárodní konference a zapojením do mezinárodní platformy euRIMS.

Cíl projektu

Chceme vybudovat platformu pro sdílení zkušeností, know-how, motivaci pečujících a vytvoření dalších zařízení ve střední Evropě prostřednictvím výměnných stáží pracovníků, uspořádáním mezinárodní konference a zapojením do mezinárodní platformy euRIMS.


Deník projektu

Únor 2023
Održeli jsme první platbu grantu. Připravujeme harmonogram výměnných stáží terapeutů. Připravujeme podzimní mezinárodní konferenci. Podáme přihlášku o členství v evropské platformě Rehabilitiation in Multiple Sclerosis euRIMS.  

Leden 2023
Příprava a podpis smlouvy o financování.


EN:
Czech-Polish Board for Multiple Sclerosis Caregivers
St. Joseph's Home (CZ) and Ladek-Dlugopole (PL) offer the necessary care to patients with multiple sclerosis. We want to build a platform for sharing experience, know-how, motivation for caregivers and creation of other facilities in Central Europe through exchange internships of staff, the organisation of an international conference and involvement in the international euRIMS platform.

PL:
Czesko-polska rada dla opiekunów chorych na stwardnienie rozsiane
Dom św. Józefa (CZ) i Lądek-Długopole (PL) oferują niezbędną opiekę dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Chcemy zbudować platformę do wymiany doświadczeń, know-how, motywacji dla opiekunów i tworzenia innych placówek w Europie Środkowej poprzez wymianę staży personelu, organizację międzynarodowej konferencji i zaangażowanie w międzynarodową platformę euRIMS.

Projekt v kostce

Název projektu
Czech-Polish Board for Multiple Sclerosis Caregivers
Česko-polská platforma pro pečující o nenocné roztroušenou sklerózou

Stav projektu
Podepsali jsme smlouvu o financování a obdrželi první platbu grantu.

Číslo projektu
62500–2021–004-AG5–0084

Doba realizace: 2/2023 – 6/2024

Projektový partner
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

Poskytovatel dotace
Visegrad Fund

Celkové způsobilé výdaje: 25 530 €
Výše dotace: 25 530 € (100 %)