Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Česko-polská platforma

pro pečující o nemocné roztroušenou sklerózu

logo-visegrad-fund

Czech-Polish Board for Multiple Sclerosis Caregivers

Czech-Polish Board for Multiple Sclerosis Caregivers

Domov svatého Josefa (CZ) a Ladek-Dlugopole (PL) nabízejí potřebnou péči pacientům s roztroušenou sklerózou. Chceme vybudovat platformu pro sdílení zkušeností, know-how, motivaci pečujících a vytvoření dalších zařízení ve střední Evropě prostřednictvím výměnných stáží pracovníků, uspořádáním mezinárodní konference a zapojením do mezinárodní platformy euRIMS.

Cíl projektu

Chceme vybudovat platformu pro sdílení zkušeností, know-how, motivaci pečujících a vytvoření dalších zařízení ve střední Evropě prostřednictvím výměnných stáží pracovníků, uspořádáním mezinárodní konference a zapojením do mezinárodní platformy euRIMS.


Deník projektu

Květen – červen 2024
Prodlužujeme členství v evropské platformě Rehabilitationin Multiple Sclerosis euRIMS – Home na další rok. Poprvé v historii se zástupkyně Domově sv. Josefa zúčastní výroční konference euRIMS, která se koná v belgickém Hasseltu. Projekt sice v červnu 2024 končí, ale rádi navážeme na spolupráci, kterou jsme navázali s kolegy z Polska, Slovenska a v rámci euRIMS platformy.


Leden – duben 2024
Poslední ze série 10 výměnných stáží mezi partnery projektu proběhla 15. – 17. dubna v Domově sv. Josefa. Tři polští terapeuté se stejně jako jejich kolegové během předcházejících stáží seznámili s denním režimem našich klientů a pacientů, zapojili se do terapií na zdravotním oddělení i na trvalých pobytech. Vyzkoušeli si práci s pomůckami a přístroji, které v Domově sv. Josefa používáme a sdíleli s našimi terapeuty vlastní zkušenosti.


Říjen – prosinec 2023
Ve čtvrtek 19. října jsme v Domově sv. Josefa uspořádali v pořadí již pátou konferenci pro nemocné roztroušenou sklerózou. Tentokrát s mezinárodní příchutí, za účasti kolegů ze Slovenska a Polska a za podpory Visegradského fondu. Chcete se k výstupům z konference vrátit, nebo jste se nemohli zúčastnit? Přinášíme jednotlivé přednášky formou videí z této konference. 
Na 120 účastníků z řad odborné veřejnosti, pracovníků ve zdravotních a sociálních službách, nemocných roztroušenou sklerózou a jejich pečujících osob vyslechlo řadu zajímavých přednášek a zapojilo se do dvou terapeutických panelů. Záštitu nad konferencí převzal poslanec Parlamentu ČR Pavel Bělobrádek, který s námi sdílel své osobní zkušenosti života s roztroušenou sklerózou.
Spolupořadatelem byl již tradičně MSrehab, spolek odborníků zaměřující se na podporu a rozvoj expertních rehabilitačních postupů v péči o osoby s roztroušenou sklerózou. Konference je dílčí aktivitou projektu Czech – Polish Board for Multiple Sclerosis Caregivers financovaného z grantu Visegradského fondu.


Červen – září 2023
V září jsme navázali dvěma stážemi v Polsku a druhou stáží polských kolegů v Domově sv. Josefa. Srdečně zveme naše partnery, odbornou veřejnost, pracovníky ve zdravotních a sociálních službách, nemocné roztroušenou sklerózou a jejich pečující osoby na mezinárodní konferenci Mezinárodní konference „O čem se nemluví u těžce nemocných roztroušenou sklerózou“. Přednášet budou odborníci z Česka, Polska a Slovenska.


Březen – červen 2023
Proběhly čtyři turnusy třídenní výměnné stáže celkem 10 pracovníků Domova sv. Josefa v lázních Łądek Zdrój. V dubnu k nám naopak na stáž dorazili tři pracovníci polského partnera. Jsme členy evropské platformy Rehabilitation in Multiple Sclerosis. Ladíme program mezinárodní konference o roztroušené skleróze, která proběhne ve čtvrtek 19. října 2023.

Únor 2023
Održeli jsme první platbu grantu. Připravujeme harmonogram výměnných stáží terapeutů. Připravujeme podzimní mezinárodní konferenci. Podáme přihlášku o členství v evropské platformě Rehabilitiation in Multiple Sclerosis euRIMS.  

Leden 2023
Příprava a podpis smlouvy o financování.

 


EN:
Czech-Polish Board for Multiple Sclerosis Caregivers
St. Joseph's Home (CZ) and Ladek-Dlugopole (PL) offer the necessary care to patients with multiple sclerosis. We want to build a platform for sharing experience, know-how, motivation for caregivers and creation of other facilities in Central Europe through exchange internships of staff, the organisation of an international conference and involvement in the international euRIMS platform.

PL:
Czesko-polska rada dla opiekunów chorych na stwardnienie rozsiane
Dom św. Józefa (CZ) i Lądek-Długopole (PL) oferują niezbędną opiekę dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Chcemy zbudować platformę do wymiany doświadczeń, know-how, motywacji dla opiekunów i tworzenia innych placówek w Europie Środkowej poprzez wymianę staży personelu, organizację międzynarodowej konferencji i zaangażowanie w międzynarodową platformę euRIMS.

Projekt v kostce

Název projektu
Czech-Polish Board for Multiple Sclerosis Caregivers
Česko-polská platforma pro pečující o nemocné roztroušenou sklerózou

Číslo projektu
22230093

Doba realizace: 21. 2. 2023 – 30. 6. 2024

Projektový partner
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

Poskytovatel dotace
Visegrad Fund

Celkové způsobilé výdaje: 25 530 €
Výše dotace: 25 530 € (100 %)

The project Czech-Polish Board for Multiple Sclerosis Caregivers is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Informace na webu partnera.