Smysl života nenajdeš venku, ale najdeš ho v sobě

Smysl života nenajdeš venku, ale najdeš ho v sobě

Studentka psychologie Barbora Vobořilová uskutečnila v rámci své bakalářské práce výzkum na téma PSYCHOLOGICKÉ DOPADY ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY NA ŽIVOT ČLOVĚKA A JEHO HODNOTY a podnikla rozhovory s nemocnými. Přečtěte si nejčastější doporučení přímo od klientů s ereskou.

Když se řekne roztroušená skleróza ...

Když se řekne onemocnění roztroušená skleróza, často si lidé představí lidské utrpení, bolest a negativní dopady na život. Ano, to všechno mít za následek toto autoimunitní onemocnění může a ve velké většině má. Tato zkušenost však člověka může posunout zejména v postojích k životu a jeho hodnotám.

Na problematice tohoto onemocnění a jeho aspektů jsem pracovala po několik měsíců a napsala jsem bakalářskou práci se záměrem vyzkoumat, jakým způsobem se člověku s tímto onemocněním mohou změnit postoje k životu a hodnoty v různých aspektech života. Strávila jsem díky tomu s lidmi, kteří dostali tuto diagnózu velmi mnoho času a získala tak s jejich souhlasem velmi autentické, upřímné a drahocenné příběhy.

Nemocní lidé si často pokládají otázky „Proč zrovna já? Co mohu ještě od života očekávat?“ Na tyto otázky zůstávají však mnohdy odpovědi nevyřčené. Marie Svatošová, zakladatelka hospicové péče v Čechách ale praví, že bychom se měli zamýšlet spíše nad tím, co život očekává od nás samotných. 

Co tedy život očekává, když máme tuto diagnózu?

Abychom mohli přemýšlet nad tím, jak se člověk s chronickým onemocněním doopravdy cítí, musíme mít povědomí o tom, že toto onemocnění nepostihuje pouze fyzickou část těla, ale zasahuje hned několik oblastí. Je velmi důležité, aby se lidé s touto nemocí zabývali nejen tím, co je fyzicky bolí, či trápí, ale aby se též zaměřili na svou psychosociálně – spirituální rovinu. 

Lidé z mého výzkumu mnohokrát zmínili, že nalézt motivaci k životu po ztrátě určité hybnosti, nebo jejich milovaných zálib, nebylo snadné. Avšak jejich stav se díky tomuto odvážnému kroku zlepšil, zejména po psychické stránce. Často zmiňovali, že jim pomohla změna životního stylu a stravy. Velkou podpůrnou roli hrálo udržení si blízkých vztahů, jak rodinných, tak vztahů mezi přáteli a lidmi s podobnými obtížemi.

Co je velmi důležité v začátcích nemoci?

Jedním z klíčových momentů je sdělení této diagnózy a následné přijetí informace. Zjistila jsem, že správné dávkování informací a sdělení nemoci empatickým přístupem má mnohem lepší vliv na následný postoj k nemoci daného člověka. Též proces samotného přijetí takto náročné zprávy může být velmi časově rozdílný a člověku by mělo být dopřáno tolik času, kolik jej potřebuje.

Čerpala jsem ve své práci z mnoha výzkumů. Velmi inspirativní byl výzkum, jež se zabýval pozitivní strategií a vlivem spirituality k uchopení nemoci skrze vděčnost.

Můžeme však na nemoc pohlížet skrze vděčnost?

A jakým způsobem takto náročnou nemoc uchopit? Jistě by mnozí nesouhlasili, že nemoc přináší i něco pozitivního. Je ale důležité uvědomit si, co se děje během onemocnění se samotným člověkem a jak vnímá život kolem sebe. Mnoho respondentů z mého výzkumu se přiklonilo k názoru, že jim tato nemoc vnesla do života kromě velmi bolestivých chvil i nový směr, zkušenosti a spirituální rozhled. Je tedy velmi důležité, jaký postoj zaujme člověk k nemoci, ale i sám k sobě. Jaký vztah si k sobě vytvoří.

Postoj člověka závisí také na informovanosti o tomto onemocnění a přístupu zvládání náročných situacích. Nemělo by se zapomínat ani na emoce a jejich ventilaci, která nám může napomoci sdělit velmi významné potřeby pro běžné fungování v životě. K tomu však mohou napomoci i odborníci či podpůrné skupiny.

Jaké hodnoty nabývají na síle?

Z mého výzkumu se ukázalo, že pokud se s touto diagnózou lidé sžijí lépe, prožívají mnohem pozitivněji životní cestu a mají lepší vztah taktéž k sobě samým. Též se lidé začali více zabývat svými zdravotními návyky a starat se o své vlastní dobro.

Co se týče kvality života, velmi často čteme, že roztroušená skleróza snižuje kvalitu v mnoha aspektech. Kvalita života jednoznačně v mnoha aspektech klesá, získala jsem nicméně výpovědi, že i v tomto případě nalezli lidé štěstí zejména v odhodlání a přehodnocení životního stylu. Hranice kvality života nemocného člověka se dají tedy nadále posouvat.

Velmi přínosnou částí práce byla doporučení jednotlivých respondentů, jakým způsobem se naučit žít a vyrovnat s touto nemocí. Tato doporučení se týkají jak počátečního, tak pokročilejšího stádia onemocnění. Kromě níže zmíněných informací se často lidé zmiňovali o pobytech v přírodě, účincích meditace a tréninku sebelásky.

Co nejčastěji doporučují klienti:

Nejčastější doporučení klientů

Velmi důležitou součástí péče o dlouhodobě nemocného člověka, je zejména jeho aktivizace, nalézání motivace a cesty přijetí těžkých událostí se kterými se musí dotyčný každodenně vyrovnávat. Lidem s diagnózou RS bych tedy chtěla vzkázat, aby se nebáli objevovat nové možnosti, aktivity a aby naslouchali svým potřebám. Blízkým a pečujícím přeji mnoho sil v přijetí událostí.

Autor: Barbora Vobořilová

Bakalářská práce: PSYCHOLOGICKÉ DOPADY ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY NA ŽIVOT ČLOVĚKA A JEHO HODNOTY

Barbora Vobořilová

Poradna
pro nemocné i pro pečující osoby

Darujte Domovenku
pomůžete nemocným

Odebírejte zpravodaj 
Přihlaste se k odběru zpravodaje  

Akce pro klienty
divadlo, kino, nákupy, výlety, koncerty

Kalendář

   
«  
  »
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31