SRPEN-ŘÍJEN 2009

 • přípravné práce, výběrové řízení na dodavatele

 

LISTOPAD-PROSINEC 2009

 •  Kostel - dokončena stavba lešení jižní stěny včetně věže; restaurátorský průzkum fasádních a kamenných prvků
 • Kovové oplůtky - demontovány a zahájeny restaurátorské práce
 • výkopové práce uvnitř i vně objektu; provedeno statické zajištění základů objektu postupným podbetonováním; odtěženy podlahy objektu; při provádění zemních prací v objektu bylo objeveno historické základové zdivo

 

LEDEN – BŘEZEN 2010

 • Kostel - provedena demontáž střešní krytiny, kontrola a očištění dřevěných částí krovu; započatá výměna poškozených částí krovů; krovy chemicky ošetřeny proti dřevokazným houbám;  výměna střešních latí, instalace nových střešních tašek a zachytávačů sněhu na lodi kostela; uskutečněna instalace nového hromosvodu a nových střešních vikýřů; na jižní věži výměna dřevěného bednění a nevyhovujících částí krovů; probíhá restaurování věžních hodin a renovace kříže na věži
 • zahájeny stavební práce na zahradním altánu; provedena demontáž a bourací práce podlahy; obnova oplocení zahájena;  pískovcové krycí desky demontovány, zdokumentovány a očištěny;  rozebírání kamenné podezdívky a sloupů; výroba kovových plotových dílců; zahájené práce na květinovém loubí; uskutečněna demontáž a restaurátorský průzkum jednotlivých kovových částí; probíhají práce na restaurování a doplňování poškozených částí oplůtků před kostelem
 • Pivovar - zemní práce, podbetonování základů, bourací práce, kanalizace, výměna trámového stropu. Únor 2010: Oškrábání stávajících omítek, betonování základů, hydroizolace zdiva – chemická injektáž, vnitřní kanalizace. Březen 2010: provedena demontáž dveřních rámů, sanace zdiva, bourací práce, instalace stropních konstrukcí, základní vrstva betonových podlah, tesařské práce, kanalizace, elektroinstalace a příprava na vzduchotechniku; základové práce pro plánovanou přístavbu

 

DUBEN-ČERVEN 2010

 • Kostel: Výměna poškozených částí krovů, oplechování severní i jižní věže, oprava kupole s lucernou, restaurování křížů na věžích, obnovení ciferníku věžních hodin a výměna střešních tašek na lodi; restaurování a osazení vitráží na kupoli chrámu, restaurování okenních obloukových vitráží s barevnými skly; oplechování věžních hodin; očištění omítek, otlučení poškozených omítek, restaurování kamenných hlavic a patek, restaurování a oprava štukových prvků fasády, zhotovení nové omítky; obnova dřevěných žaluzií na věžích kostela, oprava kovových obloukových oken v lodi kostela.
 • Altán: Provedena demontáž železné konstrukce a podezdívky, betonování základových pásů, doplňování novou dlažbou a restaurování části dřevěných a kovových prvků altánu, restaurování střechy altánu, osazování kamenných desek. Oplocení: Kácení stromů a likvidace pařezů, očištění pískovcových krycích desek, rozebírání stávajících zídek, zdění a spárování nezákladového zdiva a pilířů, doplnění krycích pískovcových desek,vyrobeny další plotové výplně. Loubí: restaurování a doplňování kovové konstrukce, betonování základových pásů. Oplůtky: restaurování a doplňování poškozených částí oplůtků před kostelem.
 • Pivovar:  Základová deska z betonu, dřevěné a železobetonové podlahy, montáž stropní ocelové konstrukce a záklopových prken, provedení vodorovné izolace, elektrické slaboproudé a silnoproudé rozvody, venkovní splašková kanalizace – výkopy, montáž potrubí, zhotoveny splaškové a revizní šachty, zpětný zásyp, odstraňování omítek, demontáž střešní krytiny.

  ČERVENEC - PROSINEC 2010

 • KOSTEL: restaurování vstupního portálu, štukových a kamenných prvků, renovace oken a mříží, vitráží a vstupních dveří. Chemická injektáž obvodových zdí. Výměna poškozených částí trámové konstrukce na severní lodi, provedení izolačních a klempířských prací. Restaurování věžních hodin včetně dodávky elektroinstalace. Provedena obnova kovových dveří a instalace hromosvodu s uzemněním. Probíhal nátěr fasády a kamenný obklad soklu. Terasa: Obnova zábradelní zdi na terase, pískovcový parapetový obklad, restaurování a výroba chybějících částí štukových ozdob. Obnova stropu a izolace podlahy, výroba schodů, podesty a výstupního otvoru včetně ateliérového posuvného okna. Objekt kostel i pochozí terasa dokončeny v prosinci 2010.

 • OPLOCENÍ: Výroba a osazení kovových i dřevěných plotových výplní, spárování zdiva, oprava poškozených míst stávajících kamenných desek, drobné terénní úpravy. Konzervace dřevěných prvků plotových výplní, nátěry kovových částí. Objekt oplocení v parku dokončen v prosinci 2010. ZAHRADNÍ ALTÁN: restaurování kovové konstrukce a dřevěných částí, provedení nátěrů, zasklívání otvorů a instalace osvětlení. Objekt zahradní altán dokončen v prosinci 2010. KVĚTINOVÉ LOUBÍ: drobné dokončovací práce, tmelení poškozených míst, oprava nátěrů. Objekt květinové loubí finálně dokončen v prosinci 2010. OPLŮTKY: Doplňování chybějících částí, provedení základových patek pro osazení a finální instalace kovových oplůtků. Objekt oplůtky před kostelem dokončen v prosinci 2010.

 • PIVOVAR: Venkovní práce: pokládání střešních tašek včetně klempířských prací, nátěr fasády, osazování oken a venkovních dveří, instalace hromosvodu, zasklívání spojovacího krčku, zpevněné plochy, venkovní dlažby. Vnitřní práce: zdravotechnika, vnitřní kanalizace, izolace proti vodě, tepelné izolace, tesařské práce, truhlářské práce, spárování zdiva, omítky, malby, nátěry, montáž svislých konstrukcí, sádrokartonové podhledy a příčky, montáž dřevěných a kamenných podlah, instalace povlakových krytin, obklady, dlažby, elektroinstalace, osazování světel, instalace slaboproudého zařízení, dokončení strojovny kotelny, topenářské práce, statické zajištění krovů a dokončení vzduchotechniky. Provedeny přípojky a vnitřní rozvody vody a plynu. V prosinci 2010 proběhlo úspěšné kolaudační řízení. V lednu 2011 budou dokončeny drobné kompletační práce a dojde k odstranění vad a nedodělků.

JEDNOTLIVÉ OBJEKTY DOKONČENY DNE 30.12.2010

 • Dne 30.12.2010 byly stavebně dokončeny jednotlivé objekty a předány objednateli k užívání. Kolaudační řízení proběhlo úspěšně dne 21.12.2010. Během ledna budou probíhat na objektu Pivovar ještě drobné kompletační práce a odtraňování vad a nedodělků.

     

 

  

   

Pomáhejte s námi!

 

Kalendář

   
«  
  »
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031