Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Odkaz v závěti

Pomáhám za života, budu i po něm.

Chci sepsat závěť

Odkaz v závěti

Dar z Vaší závěti přijmeme s velkou úctou a naložíme s ním svědomitě – využijeme ho na zajištění komplexní péče pro nemocné roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa nebo na jiný Vámi stanovený účel. Se sepsáním žádosti Vám rádi pomůžeme, nejdříve si však přečtěte 3 mýty, které o závěti v naší zemi panují:

MÝTUS: Hned, jak napíši závěť, umřu.
Skutečnost: Naopak. Lidé, kteří sepíší závěť, se v průměru dožijí vyššího věku.

MÝTUS: „Darovat ze závěti si můžou dovolit jen bohatí.“
Skutečnost: Darovat může každý. I malý dar má velký smysl.

MÝTUS: „Sepsání závěti je složité a drahé.“
Skutečnost: Sepsání závěti je jednoduchý úkon bez velkých nákladů.

Poradíme, jak na to.

Uvažujete o sepsání závěti pro Domov sv. Josefa? Vašeho rozhodnutí si velmi vážíme. Rádi Vám poskytneme všechny potřebné informace a podporu. Neváhejte se nám ozvat.

Fakta o závěti

Dle výzkumu považuje 58 % českých seniorů pomoc formou daru ze závěti za správnou. Přidejte se k nim a pomozte svojí závětí změnit životy nemocných roztroušenou sklerózou.

58%

český seniorů přispívá na dobrou věc a považuje dar ze závěti za správnou volbu

150

mil. Kč propadlo v minulých letech státu, jen proto, že nebyla sepsána závěť.

70%

odkazů v závěti zanechají ženy které nemají děti, nebo jsou jejich děti již dostatečně zajištěny

2

mld. liber
odkázali lidé ve Velké Británii v roce 2012 na charitu

Ve Spojených státech darují lidé v závětích dobročinným organizacím více peněz, než všechny americké firmy.

Typickým dárcem závěti jsou lidé, kteří za svého života podporovali charitu dary a dobrovolnictvím.

Podle výzkumu profesora Jamese Russella z USA se lidé, kteří sepíšou závěť ve prospěch dobročinné organizace, dožívají vyššího věku než zbytek populace.

Při myšlení o závětích se aktivizují jiné části mozku než při myšlence na normální dar.

Nejčastější dotazy

 • Na dobročinné účely můžete odkázat celý majetek nebo pouze jeho část. Odkázat lze movitý i nemovitý majetek (dům, auto, umělecká díla, autorská práva, pojistku nebo peníze). Dar ze závěti na dobročinné účely není zdaněn. Legislativa týkající se závěti je poměrně složitá, takže se vyplácí poradit se s notářem, abyste měli jistotu, že s vaším majetkem bude nakládáno tak, jak byste si přáli.

 • Na využití vašeho daru je dobré se předem dohodnout. Zajímá nás vaše přání a budeme ho respektovat. Nejjednodušší je kontaktovat nás a vše dohodnout při osobním setkání.

 • O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepsání závěti a uložení v Centrální evidenci závětí zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800,– Kč bez DPH. V evidenci může notář zaevidovat i závěť, kterou mu přinesete a kterou jste sepsali některým z níže uvedených způsobů. Za takovou úschovu a evidenci zaplatíte notářovi 1.100,– Kč bez DPH.

 • Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. prarodiče, strýc či neteře. Zjednodušeně řečeno pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po Vás ti vzdálenější. Podrobný popis najdete zde. Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele“, § 1636 – 1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud zůstavitel nezanechal potomky.

 • Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte. Důvody vydědění jsou uvedeny zde.

 • Majetek lidí, kteří zemřou bez jakýchkoliv dědiců a bez závěti či dědické smlouvy, propadne státu.

 • Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole , pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí.

 • Ano, svou závěť můžete kdykoli změnit nebo zrušit. Pokud se rozhodnete sepsat dědickou smlouvu, tak zde se na změnách musí dohodnout oba účastníci smlouvy.

 • Společná závěť více lidí je neplatná. Pokud by např. manželé chtěli sepsat závěť, musí tak učinit každý zvlášť.

 • Pokud má zůstavitel manžela/manželku, neměl by při sepisování závěti zapomenout také na to, že manželé mají (obvykle) majetek ve společném jmění manželů. To má pro dědění ten důsledek, že v rámci dědického řízení se nejprve vypořádává majetek náležející do společného jmění manželů, a to zpravidla tak, že polovinu získá manžel/manželka zůstavitele. A pak se teprve dědí ta část majetku, která dle vypořádání náležela zůstaviteli (přičemž tuto část může dědit i manžel/manželka zůstavitele).

 • Dohodněte se svou nejbližší rodinou, jak má naložit s vaším majetkem po vašem odchodu. Pokud máte pocit, že vaše přání nebude respektováno, zvažte sepsání závěti ještě jednou.