Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Chytré byty pro ereskáře

Nová budova odlehčovací služby s chytrými byty

Rozšířili jsme zázemí odlehčovací služby a postavili vůbec první chytré byty pro nemocné s roztroušenou sklerózou v České republice. Abychom lidem pomohli k větší soběstačnosti. 

2024_dsj_cp_126_frantisek_dron827
2022_11_dsj_dron4014
2303-rekonstrukce-cp-126-chytre-byty-domov-svateho-josefa_2023_03_dsj_dron5316

Až 7 000 ereskářů potřebuje pomoci

Z celkového počtu 25 000 lidí s roztroušenou sklerózou v Česku je téměř 7 000 v pokročilém stadiu nemoci. Dostupná léčba jim nezabírá. Nemoc jim ničí nervová vlákna a způsobuje postupné ochabování svalů. Ztrácejí své záliby, práci a mnohdy bohužel i rodinu a přátele. Nemoc jim bere svobodu. Potřebují pomoci.

Kapacita pobytových služeb v Česku nestačí. Jen v Domově evidujeme 150 žádostí na 30 lůžek dlouhodobých pobytů, přičemž za rok se uvolní jedno až dvě lůžka. Nemocným v domácím prostředí se nedostává služeb základní péče ani odborných terapií.

Nácvik soběstačnosti v chytrých bytech

Nová budova bude po rekonstrukci sloužit nemocným roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu, kteří sem budou z celé republiky jezdit na odlehčovací pobyty s rehabilitacemi. V budově bude několik Chytrých bytů s asistivní technologií pro nácvik soběstačnosti v domácím prostředí, ale i ergoterapie a vodoléčba. Půjde tu zejména o inspiraci a motivaci pro boj se zákeřnou nemocí. 

Lidé tu získají krátkodobé přechodné bydlení, odbornou pomoc a podporu. Díky řadě terapií a aktivit jim odborníci z Domova sv. Josefa pomohou zvýšit soběstačnost, aby mohli i nadále žít doma se svojí rodinou a stýkat se s přáteli. A nejen to, celou dobu i po skončení pobytu jim bude k dispozici naše odborná poradna. Cílem je ulehčit pečujícím osobám, zvýšit soběstačnost nemocných v domácím prostředí a pomoci jim zapojit se do běžného života.

„Díky nové budově budeme moci mnohem lépe než dosud pomáhat nemocným a jejich blízkým, kteří s roztroušenou sklerózou bojují doma.“

Ing. Miroslav Wajsar Ing. Miroslav Wajsar
ředitel Oblastní charity Červený Kostelec

Ulehčení pro nemocné i pečující

Jaký je očekávaný dopad projektu?
Lidé s roztroušenou sklerózou nacházejí uplatnění v běžném životě. Mohou žít doma. Na pečující osoby je vyvíjen menší tlak. Rodiny se nerozpadají.

1

zachráněný objekt, který využijeme pro péči o nemocné

204

klientů a 204 pečujících osob, kterým nová služba pomůže

1225

hodin cvičení a poradenství ročně

Větší soběstačnost nemocných v domácím prostředí

Ulehčení pečujícím osobám

Vyšší ekonomická aktivita, nižší náklady na zdravotní a sociální systém

Zapojení do běžného života (inkluze)

Projektové aktivity

Do nově vzniklých prostor v objektu č.p. 126 (nově Dům sv. Františka) v průběhu května 2024 přesuneme ze sousedního objektu č. p. 124 (Dům sv. Kláry) celkem 17 z 29 lůžek, abychom mohli poskytovat sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu. Oba objekty budou propojeny bezbariérovým tubusem pro bezpečný a pohodlný pohyb vozíčkářů.

V přízemí se nachází zázemí odborné poradny, alternativní komunikace,  vodoléčba a ergoterapie. 

V prvním patře budovy se nachází 6 nových pokojů pro 11 pacientů a v druhém patře tři pokoje vybavené asistivními technologiemi pro 6 klientů. 

Díky více než 20 letům zkušeností v péči o ereskáře víme, že péče jen u nás na pobytu nestačí. Odlehčovací pobyt bude proto zaměřený především na dlouhodobé odlehčení klientovi i jeho rodině. Například:

  • nácvik soběstačnosti s terapeuty Domova sv. Josefa
  • předání inspirace, jak si doma prostředí přizpůsobit k větší soběstačnosti
  • individuální plány péče a rehabilitace s přesahem do domácího prostředí
  • podpora odborné poradny při zajištění následné péče v domácím prostředí
  • sdílecí „kruhy“ nemocných i pečujících osob s příběhy těch, kteří se dokázali s nemocí vypořádat

Projekt v kostce

Název projektu:
Nová budova odlehčovací služby s chytrými byty

Doba realizace:
2022–2024
Otevření v dubnu 2024

Celkové výdaje projektu:
96 000 000 Kč

Zajištěné zdroje:
86 000 000 Kč
Evropská Unie, Evropský fond pro regionální rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Královéhradecký kraj
Státní fond životního prostředí

Zbývá dofinancovat:
9 000 000 Kč
Veřejná sbírka na dofinancování vybavení a bezbariérových úprav byla spuštěna 30. května 2023. Zároveň oslovujeme stávající i potenciální firemní partnery a sledujeme grantové výzvy.

Přijatá úsporná opatření
– výběrové řízení na dodavatele stavby (snížení nákladů o cca 15%)
– technický dozor investora, minimalizace vícenákladů
– nízkoenergetický charakter budovy, šetření přírodních zdrojů a provozních nákladů

Fotogalerie interiérů

Děkujeme za pomoc

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají chytré byty vybudovat.