Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Chytré byty pro ereskáře

Nová budova odlehčovací služby s chytrými byty

logo-EU-MMR-REACT-2023.04

Několik desítek milionů bude stát celková rekonstrukce domu č. p. 126 v Domově sv. Josefa ve Dvoře Králové. Pro nemocné roztroušenou sklerózou tu vzniknou chytré byty a odlehčovací služba. Padesáti miliony přispěla na stavbu Evropská Unie, dalšími sedmnácti miliony pomohl Královéhradecký kraj.

2303-rekonstrukce-cp-126-chytre-byty-domov-svateho-josefa_D1.1.24.6
2022_11_dsj_dron4014
2303-rekonstrukce-cp-126-chytre-byty-domov-svateho-josefa_2023_03_dsj_dron5317

Budova bude po rekonstrukci sloužit nemocným roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu, kteří sem budou z celé republiky jezdit na odlehčovací pobyty s rehabilitacemi. V budově proto bude několik chytrých bytů s asistivní technologií pro nácvik soběstačnosti v domácím prostředí, ale i ergoterapie a vodoléčba.

Nemocní tu získají krátkodobé přechodné bydlení, odbornou pomoc a podporu. Díky řadě terapií a aktivit jim odborníci z Domova sv. Josefa pomohou zvýšit soběstačnost, aby mohli i nadále žít doma se svojí rodinou a stýkat se s přáteli. Pro první klienty se budova otevře v roce 2024.

Domov sv. Josefa ve Dvoře Králové je stále jediné lůžkové zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou v Česku. Více než 20 let pomáhá nemocným, ale i těm, kteří o ně pečují. Kromě rehabilitačních pobytů s terapiemi nabízí nemocným i odbornou poradnu a pomoc přímo u nich doma.  

„"Díky nové budově budeme moci mnohem lépe než dosud pomáhat nemocným a jejich blízkým, kteří s roztroušenou sklerózou bojují doma. V chytrých bytech budou nemocní s pomocí našeho personálu nacvičovat péči v domácím prostředí.“ “

Ing. Miroslav Wajsar Ing. Miroslav Wajsar
ředitel Oblastní charity Červený Kostelec

Oblastní charita Červený Kostelec podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 101 REACT EU na projekt „Domov sv. Josefa v Žirči – zvýšení kvality odlehčovací služby za účelem podpory klientů a rodinných pečujících v domácím prostředí s využitím nácviku moderních technologií“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 60 milionů korun. Podpora z EU (EFRR) bude činit 85 % (tedy 51 milionů korun) a 10 % bude poskytnuto ze státního rozpočtu (6 milionů korun). Pět procent připadne na spolufinancování z rozpočtu příjemce.

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2024.

Vizualizace

Takhle bude vypadat nová budova po rekonstrukci

Projekt v kostce

Název projektu
Domov sv. Josefa v Žirči – zvýšení kvality odlehčovací služby za účelem podpory klientů a rodinných pečujících v domácím prostředí s využitím nácviku moderních technologií

Registrační číslo projektu
CZ.06.6.127/0­.0/0.0/21_124/00­17104

Doba realizace: 2022–2023

Celkové způsobilé výdaje: 60 000 0­00 Kč
– Příspěvek EU (ERDF): 51 000 000 Kč
– Příspěvek národní zdroje: 6 000 000 Kč
– Rozpočet příjemce: 3 000 00­0 Kč

Poskytovatel dotace
Evropská Unie
Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj 

Královéhradecký kraj
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Cíl projektu

  1. Vybudování prostor pro poskytování sociální služby, které odpovídají současný principům sociálního začleňování prostřednictvím rekonstrukce objektu č.p. 126 v Žirči u Dvora Králové nad Labem;
  2. Vytvoření adekvátních podmínek pro poskytování sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu i ve vazbě na stávající pandemii onemocnění covid-19, či budoucí pandemie;
  3. Efektivnější dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi;
  4. Podpora klientů a rodinných pečujících v domácím prostředí s využitím nácviku moderních technologií;
  5. Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb;
  6. Snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením.

Cílem projektu je v návaznosti na specifický cíl 6.1 IROP (REACT EU) zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích ke zlepšení materiálně technické základny sociální infrastruktury s důrazem na zvýšenou energetickou účinnost a rovněž k sociální inkluzi, a to vše prostřednictvím rekonstrukce objektu č.p.126 Žireč u Dvora Králové nad Labem. V prvním patře budovy vznikne 6 nových pokojů pro 11 pacientů a v druhém patře tři pokoje vybavené asistivními technologiemi pro 6 klientů.

Do nově vzniklých prostor v objektu č.p. 126 přesuneme ze sousedního objektu č. p. 124 (Dům sv. Kláry) celkem 17 z 29 lůžek, abychom mohli poskytovat sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu.