Odlehčovací pobyt: když potřebujete dobít baterky

16.3.2023 07:12   Informační

Odlehčovací pobyt s rehabilitacemi v Domově svatého Josefa je pobytová sociální služba, která je především pro osoby s neurologickým onemocněním, převážně roztroušenou sklerózou, a klienty s tělesným nebo jiným zdravotním postižením. 


Zájemcům o tuto službu nabízíme v současné době ubytování a stravu v budově nazvané Dům sv. Kláry, ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Většina pokojů je vybavena stropním transportním systémem, který umožňuje bezpečnou manipulaci s klientem při přesunech.

V příštím roce dojde k propojení s protější budovou, která je nyní v procesu kompletní rekonstrukce. Rekonstrukcí získáme zvýšený komfort ubytování, nové prostory pro terapie a rozšíříme nabídku služeb o speciálně vybavené tzv. chytré byty. 


Co znamená pojem „odlehčovací služba“?
Pobyt umožňuje pečující osobě převzetí dočasné péče o blízkou osobu v nepříznivé sociální situaci. Pečující tak získá čas potřebný na odpočinek s jistotou, že je o jeho blízkého dobře postaráno. 


Kdo se o Vás postará?
O klienty se stará nepřetržitě tým pečovatelek, během dne ve spolupráci se sestřičkami domácí péče a aktivizační pracovnicí. 

 

odlehcovacka (2)

 

Kolik stojí? 
Služba je zpoplatněna, může být však hrazena z příspěvku na péči, který po dobu pobytu klientům zůstává. Zdravotní péči poskytujeme formou domácí péče, je plně hrazená zdravotní pojišťovnou a probíhá ve spolupráci s praktickými lékaři klientů.

Informace o aktuální výši úhrad za poskytované služby naleznete na domovsvatehojosefa.cz


Proč právě u nás?
Naše služba je výjimečná a nejčastěji vyhledávaná díky nabídce četné 
a komplexní rehabilitace, která se specializuje primárně na neurologická onemocnění typu RS. Každého klienta navštíví fyzioterapeutka, společně sestaví při příjmu rehabilitační plán a následně jsou každý týden rozepisována cvičení a procedury. Kromě klasické vodoléčby a vířivek od letošního roku nabízíme i novou relaxační proceduru, tak zvanou suchou vanu.  Vzhledem k nastavení cílové skupiny odlehčovací služby, je pro naše klienty prioritou kvalitní a intenzivní rehabilitace. V denním harmonogramu každého klienta tedy nechybí od pondělí do pátku hodina rehabilitace nebo vodoléčby. Cvičení probíhají individuálně i skupinově, uvnitř i venku v našem areálu. 
Kromě rehabilitace se klientům věnují další terapeuti, kteří poskytují například logopedii, psychoterapii, duchovní péči, odborné sociální poradenství 
a další sociálně terapeutické činnosti. V loňském roce byla u klientů velmi oblíbená canisterapie a některé další skupinové aktivity jako například pravidelné kuželkové turnaje. Ten začal jako memoriál naší dlouholeté klientky. Z finančního daru, který spokojená klientka službě věnovala byly kuželky zakoupeny a tato hra se tak stala oblíbenou tradicí podporující rodinnou atmosféru a přátelské vztahy. Za příznivého počasí klienti hojně využívají přilehlý park a bylinkovou zahradu, za dobrou kávou 
a občerstvením pak vyráží do Bylinkové kavárny Café Damián.

odlehcovacka (1)

 

Rozvoj kreativity a procvičování jemné motoriky podporujeme kreativními workshopy, v rámci střediska je k dispozici keramická a tvořivá dílna. Využíváme i pravidelné kulturní menu. 
Naším společným cílem je kvalitní komplexní péče o klienty a podpora pečujících osob. Společně se snažíme ulehčit pečujícím osobám mnohdy náročnou péči o jejich blízkého s cílem pomoci se klientovi co nejvíce zlepšit zejména v oblasti mobility a sebepéče za psychosociální podpory svého okolí. 
Uplatňujeme individuální přístup, podporujeme soběstačnost a zájmové aktivity našich klientů.

Klienti se k nám rádi vrací nejen díky pestré nabídce terapií, ale i kvůli rodinné atmosféře této služby a jedinečnému prostředí našeho specializovaného střediska.

 

Veškeré informace o tom, 
jak o službu zažádat, naleznete na zde

Vaše dotazy zodpoví pracovnice odborné 
sociální poradny tel.:491 610 620 
nebo sociální pracovnice odlehčovací služby tel.: 491 610 674