Historie obce a zámeckého areálu

Historie v datech

11. století – dvůr pražských biskupů

1348 - první doklad o obci

1448 – první známý držitel vsi Budiš ze Žirče

1482 – přebírá ves Jan Kordule ze Sloupna – první zmínka o tvrzi

1581 – polovina žirečské tvrze se zřítila do Labe, tvrz byla renesančně rozšířena Adamem Zilvarem z Pilníkova

1622 – ve vlastnictví Trčků – Marie Magdalena Trčková

1635 – Ferdinand II. daruje tvrz vídeňským jezuitům od sv. Anny

1636 – alianční znak vsazený na jihozápadním nároží

1652 – příchod jezuitů do Žirče

1669 – na základě stávající tvrze vybudována rezidence s dočasně umístěným noviciátem

1668 – začíná stavba kostela sv. Anny

1698 – Žireč získává městská práva

1703 – dokončení vybavení a pravděpodobně vysvěcení kostela

1773 – zrušení jezuitského řádu, majetek přechází na Vídeňský studijní fond

1825 – požár kostela sv. Anny a rezidence, celé dominium koupil majitel Martin Wagner

1906 – novobarokní úprava fasád

1939 – Domov sv. Josefa – sestry řeholní instituce Nejsvětější svátosti

1961 – převedeno do vlastnictví státu, zřízen domov důchodců

1995 – objekt vrácen řeholní instituci – domov důchodců

2001 – Sestry darovaly objekt Hospici Anežky České (dnešní Oblastní charita Červený Kostelec), který zde vybudoval Domov sv. Josefa – nestátní zdravotnické zařízení specializované na léčbu pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou

Více informací z historie obce a zámeckého areálu

Původní panství skládající se z tvrze, pozemků a poddaných patřilo od roku 1260 ke královskému hradu, založenému Přemyslem Otakarem II v Trutnově. První historický zápis je z roku 1348, kdy Záviš ze Žirče dává městečku název. Držitelé tvrze i pozemků se měnili dědickým postupem a koupí. Posledním byli Jan Zilwar ze Silber-steinu a Adam Zilwar ze Silber-steinu.

Adam Zilwar zemřel roku 1597 a pro jeho zásluhy mu byl v roce 1904 postaven památník, který ještě dnes stojí na rozcestí do Stanovic za kaplí Nejsvětější Trojice.

Jan Zilwar, jako Němec a Luterán se zúčastnil defenestrace 23.5.1618, stal se členem třiceti defensorů, a když po prohrané bitvě na Bílé Hoře uprchl do Německa, byly statky zkonfiskovány ve prospěch královské koruny.

Panství Žireč koupila česká hraběnka Marie Magdalena Trčková. Po smrti jejího manžela dne 25.2.1634 při vzpouře v Chebu jí bylo panství zabaveno a prodáno za 120 000 rýnských zlatých jezuitům, aby si zde zřídili noviciát pro své kandidáty, hlavně z českých zemí.

Během třicetileté války pro nedostatek pracujícího lidu zámeček velice zpustnul, takže jezuité sami pracně všechno dali do pořádku. Na zámeček přistavěli ještě jedno patro.

V roce 1668 začali stavět nový barokní kostel, který se jim podařilo dostavět v roce 1703 a který téhož roku posvětil dne 4. listopadu královéhradecký biskup Tobiáš Bocker.

Mezi kostelem a zámkem je starý kostel. Je to původní modlitebna Luteránských německých pánů a pozdější jezuitská oratoř. Tato oratoř byla vybavena třemi oltáři. Uprostřed byl oltář sv. Františka Xaverovského, který je nyní v boční kapli, po stranách – vlevo smrt sv. Stanislava a vpravo smrt sv. Růženy. Oba oltáře jsou pro nedostatek peněz v havarijním stavu.

Dne 1.dubna 1825, při velkém požáru celé obce, vyhořel kostel se zámečkem. V kostele padl při požáru hlavní oltář a oltář Kalvárie. Dnešní dřevěný oltář je prací p. Suchardy z r. 1839 s doplňky bratří Millerových – Jana a Františka, žirečských rodáků a vídeňských umělců.

Zvláštnosti tohoto oltáře je obraz nad oltářem, který se dá měnit podle liturgického období. Hlavním obrazem je obraz sv. Anny, patronky kostela. Další obrazy jsou: Neposkvrněné početí Panny Marie, Narození Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, v době postní – Kristus na kříži. V době vánoční jsou figurální scény: Narození Páně, Obřezání Páně, Příchod Tří Králů. Vše znázorňují ustrojené sochy 1 m vysoké. V době velikonoční je tu slavné Zmrtvýchvstání. Výjev je namalován a upevněn na dřevěném podkladu a jeho rysy jsou vyřezány. Boční oltáře se přičítají Řehoři Thenymu. Levý znázorňuje zasnoubení Panny Marie a pravý zjevení sv. Ignáce. Boží hrob býval naproti hlavnímu vchodu u Kalvárie a tam bylo slaveno vzkříšení. Pod hlavním oltářem se nachází jezuitská hrobka a pod boční Lodí je hrobka panská, pro zaměstnance zámečku a jeho rodin. Při renovaci kostela v r. 1906 byly kryty hrobek zazděny a  položeny přes ně dlaždice.

Na kůru jsou mimo běžných varhan i malé zvonkové varhany. Je to dar Šporkův žirečským jezuitům. Škoda, že na nich schází mnoho zvonků. Venkovní úprava dnešního stavu byla provedena v letech 1970 – 1973 a dne 26. 7. v den svátku sv. Anny byl kostel benedikován.

Kalendář

   
«  
  »
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930