Jeden den rehabilitace

Jeden den rehabilitace

Toulavá propiska pracovníků Fundraisingu a PR zavítala za paní magistrou Danielou Šrámkovou. Daniela působí v Domově již 3. rokem. Pro svoji práci fyzioterapeutky navíc využívá svoji odbornost psycholožky a psychoterapeutky. Společně s kolegyněmi zajišťuje hned dvě velmi důležité služby pro nemocné roztroušenou sklerózou.

Jak rehabilitace v Domově sv. Josefa probíhá a jak pomáhá našim pacientům, jsme se zeptali v následujícím rozhovoru.

Jaký je jeden den rehabilitace v Domově sv. Josefa?

Z pohledu fyzioterapeuta vypadá den tak, že fyzioterapeut pracuje v průměru s 6 - 9 klienty za den. S šesti klienty pracuje formou individuální fyzioterapie ve většině případů v tělocvičně (Domov sv. Josefa disponuje 8 tělocvičnami s kapacitou až 14 fyzioterapeutických stanovišť), výjimečně mají klienti rehabilitaci přímo na pokoji, na základě jejich osobního přání nebo např. ze zdravotních důvodů. Každému klientovi fyzioterapeut věnuje 45 - 50 minut, mezi terapiemi s jednotlivými klienty je časová rezerva na přesuny klientů, jejich výměnu u fyzioterapeuta apod. Po 6 - 7 individuálních terapiích, věnuje fyzioterapeut v odpoledních hodinách 1-2 hodiny klientům při nácviku chůze (po rovině, schodech, o berlích), nácviku stoje či nácviku dalších denních aktivit.  

Jaké možnosti rehabilitace má u nás pacient?

Způsoby fyzioterapeutické práce s klienty jsou velmi variabilní, odvíjející se od různorodosti fyzické kondice klientů. Klienti, kteří využívají služeb našeho zařízení, počínají od chodících klientů, v podstatě zcela samostatných přes klienty pohybujících se o berlích či s dopomocí různých chodítek, přes vozíčkáře s dominujícím postižením dolních končetin až po klienty s ochrnutím všech čtyř končetin a těla a možností pohybovat pouze hlavou. Snažíme se co nejvíce klienty zapojovat aktivně, pokud sval alespoň nějak funguje a odpovídá na pokyny mozku a je oslabený, snažíme se ho posilovat a zároveň správně užívat v kombinaci s jinými svaly, se kterými pracuje. Pokud jsou svaly ve spasmu, tedy ve stažení, protahujeme je a relaxujeme. Podstatou fyzioterapie je zaměření na funkčnost a účelnost - vycházíme z potřeb klienta, v čem si přeje se zlepšit samozřejmě v závislosti na jeho fyzických možnostech (např. klient potřebuje být samostatný v přesunech z vozíku na postel/ toaletu).  Techniky, které používáme, jsou pestré, počínaje od práce s kůží a podkožím – technika měkkých tkání, měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů podle MUDr. Lewita,  postizometrická relaxace (PIR), dechová gymnastika, cvičení na neurofyziologickém základě - proprioceptivní nervosvalová facilitace známá jako Kabatova metoda (PNF), cvičení při dysfunkcích pánevního dna, metody a cvičení podle Ludmily Mojžíšové, reflexní terapie ploskou nohy, ...a další. Mezi metodami s pomůckami užíváme senzomotorickou stimulaci za pomocí labilních ploch, cvičení na Flowinu, aktivizace hlubokého stabilizačního systému na Bosu, cvičení na velkém míči, techniku míčkování podle Zdeny Jebavé. V našem zařízení máme také 3 závěsné aparáty Redcord, na kterých aplikujeme metodu neuromuskulární aktivace pocházející z Norska. Jako pomocné fyzioterapeutické techniky nabízíme manuální a přístrojovou lymfodrenáž, kinesiotaping, masáže, nácvik relaxace.

Co podle Vás pacienti Domova, „ereskáři“ v pokročilém stadiu nemoci, nejvíce potřebují?

To, co mě první napadá, je: Osobní zájem, individuální přístup, respekt a úctu a ukazování možností a alternativ, jak je možné o tělo pečovat a trénovat ho. Fyzioterapeuti hledají možnosti, jak lze fyzickou kondici klientů zlepšit, příp. udržet na stejné úrovni. Nabízejí a ukazují možnosti, jak lze určité aktivity dělat jinak, pokud to standardně nejde. Seznamují klienty s rehabilitačními a kompenzačními pomůckami, které jim mohou zásadně usnadnit nebo obohatit život. To vše rozšiřuje klientům jejich obzory, co se týká možností péče o jejich tělo a možností života s handicapem.

Jaký máte názor na propojení fyzioterapie a psychoterapeutických služeb pro nemocné?

Fyzioterapie je s psychoterapií úzce propojena. Vlastně si myslím, že každý fyzioterapeut, je napůl psychoterapeutem. Klade to obrovské nároky na profesionalitu fyzioterapeutů, vztah fyzioterapeuta a klienta je jedním ze zásadních pilířů fyzioterapie.  

Je vůbec možné, aby rehabilitace opravdu pomohla, když roztroušená skleróza stejně dále postupuje?

Že rehabilitace pomáhá, je naprosto jasné. Jen si to představte jen v trochu jiné dimenzi -  fyzická kondice, výkonnost a fyzické zdraví každého člověka dosahuje vrcholu v max. 26 letech a pak už to jde s našimi silami dolů. Zanevřete na cvičení, pohyb, péči o vaše tělo i duši, protože lepší už to nebude? :) Ne. Je spousta lidí, kteří v mládí s vypětím sil uběhli povinné 2 km ve škole a ve středním věku začali běhat a po pár měsících uběhli maraton. Zkusili to. Chtěli. Ani u nich to nebylo jisté, mohly se objevit bolesti kloubů, arytmie, atd. U klientů nemocných roztroušenou sklerózou není jednotný klinický obraz ani jednotná dynamika průběhu této nemoci. Každý klient vykazuje vlastní, jedinečnou kombinaci příznaků.  Někteří klienti zůstávají dlouhá období bez výrazného zhoršení, v podobné fyzické kondici. Progrese nemoci je individuální a nepředvídatelné. Samozřejmě průběh nemoci ovlivňuje hodně faktorů a některé z nich klient není schopen vůbec ovlivnit a některé ano - např. jak se stravuje, jak se stará o své tělo, jak je aktivní a snaží se cvičit, jak si zajistí péči na doma. To, že klient rehabilituje a pečuje o své tělo a o sebe, zvyšuje jeho pravděpodobnost udržení dobré resp. stávající fyzické kondice. Navíc fyzioterapie a vůbec práce na sobě samém podporuje příznivé psychické rozpoložení klienta.

Co se týká frekvence fyzioterapie u klientů na zdravotním oddělení, je dle mého názoru dostatečná, u klientů na trvalém oddělení ne zcela uspokojivá. Bohužel fyzioterapeutů je málo a určitě bychom stáli o nové síly v našem týmu. Našemu zařízení by prospělo více rehabilitačních pomůcek, na kterých klienti mohou trénovat sami, jako jsou motomedy, motodlahy na horní končetiny, trenažéry a ergoterapeutické pomůcky. Co se týká vzdělávání, naši terapeuti se snaží stále zdokonalovat, rozšiřovat své fyzioterapeutické dovednosti a znalosti. Podporujeme další vzdělávání a jsme otevřeni aplikaci dalších fyzioterapeutických metod, které můžeme dle individuálních schopností a potřeb používat v práci s jednotlivými klienty.

Co Vás motivuje pro práci v Domově?

Mě lákaly vždy pomáhající profese, proto jsem vystudovala psychologii a fyzioterapii, jejichž uplatnění je v zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou nezastupitelné. Motivují mě samotní klienti, jejich odvaha, pokora, snaha a práce na sobě, jejich životní příběhy, a to, jak se se svou spolujezdkyní životem – roztroušenou sklerózou vyrovnávají a spolužijí. Motivací je samozřejmě také práce mých kolegů a celého týmu, zajišťujícího komplexní péči o klienty.

Co byste vzkázala případnému dárci, který odpoví na tento bulletin formou finančního daru na fyzioterapii?

Co bych vzkázala? No v první řadě obrovské díky. Každý dar je výrazem lidské solidarity a ochoty pomoci druhému v nesnázích. Je to vůle nezavřít oči i s vědomím, že roztroušená skleróza může přijít do života kteréhokoliv z nás. 

Děkujeme moc za Váš rozhovor i za službu nemocným roztroušenou sklerózou.

  

   

Pomáhejte s námi!

 

Kalendář

   
«  
  »
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930